Spesialister og ledere innenfor IT-sektoren

Petter Ulltveit-Moe har fra juni 2013 til juni 2014 fullført oppdrag som testleder ved innføring av ny teknisk plattform for fastnett telefoni med ny hardware og IP transportnett. Alle samtaler til og fra fastnett for Telenors kunder i Norge håndteres av den nye løsningen. Arbeidet har bestått i kvalitetssikring av løsningen og ledelse av akseptansetest, pilot og produksjonsverifisering samt oppfølging av leverandører.

Telenor oppsummerer oppdraget slik:
“Ny testleder nr 3 kom inn i prosjektet drøye 2 mnd før oppstart A-test. Testomfanget i prosjektet var stort, og test-teamet bestod av ca 40 personer. Han tok raskt grep og etablerte test-team innenfor de ulike testområdene. Han gjennomførte hyppige koordinerings- og statusmøter og skapte et godt klima, eierskap og motivasjon hos testerne.

Testleder har egenskaper som var av avgjørende betydning for å lykkes med testgjennomføring.

Hans evner til å skape engasjement og entusiasme hos testerne var stort, og vi opplevde at testressursene tok et stort ansvar. På kort tid ble det skapt et team som hadde som felles mål: å lykkes med test og produksjonssetting av ny plattform.”