Spesialister og ledere innenfor IT-sektoren

Petter Ulltveit-Moe har i perioden mai 2012-mai 2013 jobbet som IT-prosjektleder med ansvar og ledelse av integrasjon av Telenors selvbetjeningsløsning på Mine sider og bakenforliggende systemer i mobil verdikjede med Comoyo for salg av OTT-tjenester (film, lagring etc) levert av Comoyo. Prosjektet ble levert under kost og på tid og kvalitet. Både tradisjonell og iterativ utviklingsmetodikk ble benyttet.

Samtidig gjennomførte prosjektet forbedringer i Telenors produktmodell for partnertjenester for raskere time-to-market. Løsningen ble raskt tatt i bruk for integrasjon og bundling av WIMP med Telenors nye abonnementspakke Komplett Musikk. Blackberry, Mobil Kontroll og Min Sky har også tatt i bruk forbedret produktmodell for partnertjenester.